شباهتهاى حضرت زهرا (علیها السّلام) وحضرت مهدى (علیه السّلام)

شباهتهاى حضرت زهرا (علیها السّلام) وحضرت مهدى (علیه السّلام) نویسنده : علی مصلحی بین این دو بزرگوار شباهتهایى در اسمها وصفات وجود دارد؛ که در ذیل به بیست وپنج مورد از آن اشاره مى شود. حضرت زهرا بقیه النبوه وحضرت مهدى بقیه الانبیاء وبقیه العتره الف: حضرت زهرا باقیمانده وادامه ى نبوت است. حضرت زهرا […]

Continue reading...