وجه تشابه امام مهدی عج به پیامبران

وجه تشابه امام مهدی عج به پیامبران محمد بن مسلم می گوید :نزد حضرت امام محمد باقر علیه السلام رفتم تا از آن حضرت درباره قائم آل محمد علیه السلام سوال کنم ، آن حضرت پیش از آنکه من بپرسم ، فرمودند: ای محمد بن مسلم ؛ همانا قائم آل محمد علیه السلام با پنج […]

Continue reading...