دسته‌ها
معرفی کتاب

روزگار رهایى ترجمه کتاب یوم الخلاص

NUR13607J1.jpg
روزگار رهایى ترجمه کتاب «یوم الخلاص فی ظلّ القائم المهدی(ع)» اثر کامل سلیمان مى‌باشد که توسط على اکبر مهدى‌پور، به فارسى روان و سلیس برگردان شده است.
اولین ترجمه فارسى این اثر، در سال 1364ش، از روى چاپ دوم و ترجمه حاضر از روى چاپ چهارم- که داراى مزیت‌هاى خاصى از جمله ذکر منابع است- صورت گرفته است.
وسعت اطلاعات مؤلف در علوم طبیعى، او را به تطبیق برخى روایات با اختراعات و حوادث عصر حاضر واداشته و مترجم که این شیوه را نپسندیده، تلاش کرده است تا علاوه بر روان و سلیس بودن ترجمه، با رعایت امانت در آن، دائره‌ى این تطبیق‌ها را -به‌ویژه در مواردى که حوادث شخصى به صورت قطعى مطرح گردیده است- محدودتر سازد.
مترجم معتقد است هرچند رویکرد وسیع خوانندگان فارسى و عربى زبان، از شیوه جالب نویسنده در ارائه مطالب و دقت نظرها در آینده‌نگرى‌هاى خاص وى در تطبیق پاره‌اى احادیث با حوادث در شرف وقوع آن روز حکایت دارد، اما برخى از این تطبیقات، برخلاف پیش‌بینى‌هاى وى نتیجه داده است.
به اعتقاد وى، هرچند گروهى مدافع این برداشت‌ها مى‌باشند، اما به طور کلى، روا بودن یا ناروا بودن اینگونه برداشت‌هاى تازه از آیات و احادیث معصومین(ع)، خود موضوعى مستقل و قابل تأمل است.
مترجم ضمن اشاره به موارد زیادى از پیش‌بینى‌هاى مؤلف که به وقوع پیوسته، این نکته را نیز گوش‌زد مى‌کند که برخى دیگر از پیش‌بینى‌ها نیز، مطابق با واقع نبوده و براى توجه به این نکته است که وى این شیوه را نپسندیده و انطباق آیات و احادیث را با تئورى‌هاى به ثبوت نرسیده و پدیده‌هاى در شرف تکوین را صحیح ندانسته و در مقدمه خود، این تذکر را یادآور گردیده است.
به هنگام ترجمه احادیث، به منابع اولیه و در ترجمه مطالبى که از تورات و انجیل نقل شده، به «کتاب مقدس» مراجعه شده‌است.
مطالبى که در میان پرانتز قرار دارد، شرح و تحلیل مترجم و آنچه میان گیومه آمده، گوینده و مدرکش بیان شده است.
متن عربى این کتاب، در یک جلد نگارش یافته ولى ترجمه آن، به دلیل حجم زیادش، در دو جلد ارائه گردیده است و فهرست مندرجات هر جلد، در پایان همان جلد و فهرست منابع مؤلف و مترجم، آیات، احادیث، اعلام، اماکن، ادیان و مذاهب، قبائل، کتب، ایام، اشعار، نشانه‌هاى ظهور، مسائل امامت، مسائل بعد از ظهور، واژه‌هایى که توسط مؤلف یا مترجم توضیح داده شده، در پایان جلد دوم آمده است.
پاورقى‌ها در متن عربى، به ذکر منابع اختصاص دارد و مترجم آن‌ها را با عنوان «حواشى» در پایان هر بخش آورده است. در این پاورقى‌ها، منابع بسیارى نقل شده، که گاهى براى یک حدیث بیش از ده منبع آمده است، که طبعاً متن حدیث در همه منابع به یک‌گونه نیست، بلکه با عبارات مختلفى نقل شده که مؤلف یکى از آن‌ها را برگزیده و در متن کتاب آورده است. پر واضح است که به دلیل حجم کتاب، یادآورى اختلاف منابع در پاورقى امکان‌پذیر نبوده و لذا مترجم تذکر داده است که نویسندگان و پژوهشگران، لازم است بدون مراجعه به اصل منابع، احادیث مندرج در این کتاب را به منابع قید شده در پاورقى‌ها، نسبت ندهند.
از دیگر ویژگى‌هاى این ترجمه آن است که متن عربى احادیث در آن درج شده و متن احادیث، به دقت اعراب‌گذارى گردیده است. همچنین احادیث در این ترجمه، شماره‌گذارى شده تا کار مراجعه به آن‌ها، آسان شود.
از نظر شیوه چاپ و رعایت نقطه‌گذارى نیز برترى روشنى در این ترجمه وجود دارد و مترجم به هنگام ترجمه احادیث، به قدر امکان، به منابع اولیه مراجعه کرده است.

در ضمن این کتاب شاخص ترین منبع برای *26ماه انتظار با علائم ظهور* می باشد=26m.ir

برگرفته از ddddd12.blog.ir