دسته‌ها
علائم حتّمی ظهور-خرو ج یمانی+خرو ج سفیانی

خروج سفیانی و یمانی

خروج یمانی

تاریخ: 97/12/10 

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

  موضوع: یمانی در روایات اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)

https://www.valiasr-aj.com/persian/mobile_shownews.php?idnews=12548

خروج سفیانی

تاریخ: 97/12/24


موضوع: علائم ظهور – خروج سفیانی

آیت اللّه حسینی قزوینی:

https://www.valiasr-aj.com/persian/mobile_shownews.php?idnews=12666

*********

برگرفته از ddddd12.blog.ir

دسته‌ها
pdf=نشانه‌های ظهور

pdf=نشانه‌های ظهور=نجم الدین طبسی