دسته‌ها
بین الحرمین

بین الحرمینا

حجم: 11.8 مگابایت
توضیحات: بین الحرمین-واعظی

***********

بین الحرمینا توگلستان امیدی

                         بین الحرمینا تو شبستان وفایی

  بین الحرمین عاشق دیدارتو ام من

                       از روز ازل خسته و بیمار تو ام من

تو غرق به گل غرق به گل رمز بهشتی

                            بین الحرمینا تو خیابان بهشتی

تو غرق به گل غرق به گل عین بهشتی

                       اسم گل زهراء تو بر قلب نوشتی

بین الحرمینا زتو پرگل شده دنیا

                       درتو ردپایی است از مهدی زهراء

بین الحرمینا زتو لعنت به امیّه

                   خاک تو معطّر شده با اشک رقیّه

بین الحرمینا همه شوری همه شینی

               تو چون پل مابین اباالفضل و حسینی

 بین الحرمین-واعظی-ddddd12

03:48

با تشکر از مدّاح اهل بیت واعظی

تغییر و اضافه برادران ح. و ع.ر. دهقان